FANDOM


Skypedubbaus on eräänlainen improvisaatiodubbauksen muoto, jossa usea dubbaaja kokoontuu Skypen ryhmäpuheluun ja dubbaa materiaalia ilman käsikirjoitusta.Leikkaamaton ruotsinkielinen Hopeanuoli pätkä joka löytyi Ulttiksen kaljapullosta

Leikkaamaton ruotsinkielinen Hopeanuoli pätkä joka löytyi Ulttiksen kaljapullosta

Ensimmäinen skypedubbi (?)