FANDOMYksindubeissa dubin tekee vain yksi dubbaaja.

Ryhmädubbeissa tietty ryhmä tekee dubin. Mukaan saattaa tulla muita dubbaajia "vierailevina ääninä" jotka eivät ole dubbaaman ryhmän jäseniä.

Improvisaatiodubbi.


Suosituimmat dubbauksien kohteet ovat anime ja animaatiot.